Kamerbrief bij verslag van de formele JBZ-raad van 7-8 oktober 2021

Minister Dekker (Rechtsbescherming), minister Grapperhaus en staatssecretaris Broekers-Knol (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer het verslag van de bijeenkomst van de formele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 7 en 8 oktober in Luxemburg.

Daarbij informeren zij de Kamer over de volgende onderwerpen:

  • het wijzigen van de lijst van landenĀ  waar een EU-inreisverbod van toepassing is;
  • het akkoord over de herziening van de richtlijn Blauwe Kaart;
  • de voortgangsrapportage asiel en migratie van de Europese Commissie;
  • reacties op diverse moties en toezeggingen uit het Commissiedebat ter voorbereiding op de JBZ Raad van 7-8 oktober.