Beantwoording vragen over evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten en resultaten 1e jaar subsidieregeling voor woonhuis-rijksmonumenten

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg (so) van 24 september 2021. Het overleg ging over de evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten en de
resultaten van het 1e jaar van de subsidieregeling voor woonhuis -rijksmonumenten. Zij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Beantwoording vragen over evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten en resultaten 1e jaar subsidieregeling voor woonhuis-rijksmonumenten (PDF | 18 pagina's | 604 kB)