Antwoorden op Kamervragen over proeftuin aardgasvrij in Hoogeveen en NOM-renovatie in Zoetermeer

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de casus Hoogeveen (proeftuin aardgasvrij met waterstof) en de casus Zoetermeer (NOM-woningen, geen onderdeel van de proeftuin), en zij gaat specifiek in op de beide casussen. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Kops (PVV).

Nul-op-de-Meter (NOM) is een huis dat energieneutraal is. Na renovatie gebruikt een NOM-woning geen aardgas meer.