Kamerbrief met 3e kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV - oktober 2021

Minister Schouten (LNV) stuurt de kwartaalrapportage van het derde kwartaal van 2021 met daarin alle lopende EU- wetgevingsdossiers waarvoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijk is.

Kamerbrief met 3e kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV - oktober 2021 (PDF | 4 pagina's | 166 kB)