Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over herijking gemeentefonds

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stappen die sinds het eerste verdeelvoorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds zijn gezet. Ook geeft zij antwoord op vragen van Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) over de nadelige gevolgen voor Groninger en Friese gemeenten van de herverdeling van het gemeentefonds. En op vragen van Tweede Kamerleden Van Dijk en Kuiken (PvdA) over minder geld uit het gemeentefonds voor Texel, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Beemster en Den Helder.