Uitstelbericht over het artikel dat de Twentse corporatie Domijn met een truc de verhuurdersheffing omzeilt

Minister Ollongren (BZK) stuurt een uitstelbrief op de vraag van het Kamerlid Koerhuis (VVD) over het artikel dat de Twentse corporatie Domijn met een truc de verhuurdersheffing omzeilt.