Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over bericht metropakket MRA serieuze optie voor financiering uit Nationaal Groeifonds

Minister Ollongren (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht dat het metropakket MRA een serieuze optie is voor financiering uit Nationaal Groeifonds later komen dag gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) heeft de vragen gesteld.