Kamerbrief over Nationaal Groeifonds: Omzetting voorwaardelijke toekenning in definitieve toekenning voor project Nationaal Onderwijslab

De ministers Blok (EZK) en Hoekstra (Financiën) informeren de Tweede Kamer over het besluit om het voorwaardelijk toegekende budget vanuit het Nationaal Groeifonds voor het project Nationaal Onderwijslab om te zetten in een onvoorwaardelijke toekenning. Een zelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.