Aanbiedingsbrief bij antwoorden stand van zaken aanpassen ondersteuningsstructuur scholen bij onderwijs aan zieke leerlingen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over zijn brief van 21 mei 2021. De brief ging over het aanpassen van de ondersteuningsstructuur van scholen voor zieke leerlingen. Hij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanbiedingsbrief bij antwoorden stand van zaken aanpassen ondersteuningsstructuur scholen bij onderwijs aan zieke leerlingen (PDF | 1 pagina | 181 kB)