AFschrift brief ministerie JenV Reactie brief AP van 8 juli 2021

Afschrift van de brief van minister Grapperhaus (JenV) aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De brief gaat over de verwerking van persoonsgegevens en deGegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

AFschrift brief ministerie JenV Reactie brief AP van 8 juli 2021 (PDF | 2 pagina's | 487 kB)