Kamerbrief met antwoorden op vragen over de eindrapporten van de evaluatie van en de toekomstverkenning over de ODE

Minister Schouten (LNV) en Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) geven antwoord op vragen over de eindrapporten van de evaluatie van en de toekomstverkenning over de ODE. De vragen zijn gesteld door de leden van de PvdA-fractie in de vaste commissie Financiën van de Eerste Kamer. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangt apart een kopie van de reactie op de brief van Glastuinbouw Nederland (GTNL) van 27 mei 2021. Een soortgelijke brief is naar de Eerste Kamer verzonden.

Kamerbrief met antwoorden op vragen over de eindrapporten van de evaluatie van en de toekomstverkenning over de Ohttps://open.overheid.nl/repository/ronl-a6e8bd66-0428-4959-9fab-0a4521d11142/1/pdf/beantwoording-kamervragen-over-de-eindrapporten-van-de-evaluatie-van-en-de-toekomstverkenning-over-de-ode.pdfDE (PDF | 5 pagina's | 291 kB)