Antwoorden vragen verslag van een schriftelijk overleg reactie op Evaluatierapport van NWO

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over haar brief van 7 april 2021 over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden Van Meenen (D66) en Tielen (VVD). De motie ging over de definitie 'hoofdlijnen van de begroting' hoger onderwijs en studiefinanciering. Zij kreeg de vragen  van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Antwoorden vragen verslag van een schriftelijk overleg reactie op Evaluatierapport van NWO (PDF | 14 pagina's | 841 kB)