Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen (mei 2020) en de Voortgang Flexibilisering Asielketen (december 2020)

Staatssecretaris Broekers-Knol (JenV) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen (mei 2020) en de Voortgang Flexibilisering Asielketen. Zij kreeg de vragen van het Tweede Kamerlid Podt (D66).

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen (mei 2020) en de Voortgang Flexibilisering Asielketen (december 2020) (PDF | 1 pagina | 153 kB)