Aanbiedingbrief bij beantwoording verslag schriftelijk overleg thuiszitters

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op  vragen over de brief van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen. De brief ging over het rapport 'Zicht op thuiszittende kinderen'. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanbiedingbrief bij beantwoording verslag schriftelijk overleg thuiszitters (PDF | 1 pagina | 183 kB)