Kamerbrief EK rapportage evaluatie Wet 'verlaagd wettelijk collegegeld'

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt het rapport 'Wet Verlaagd wettelijk collegegeld' naar de Eerste en Tweede Kamer. Het rapport evalueert de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 (UWHW).  Zij gaat in op de evaluatie en reageert op de motie van het Eerste Kamerlid Bruijn (VVD). De motie gaat over de compensatie van de halvering van collegegelden via de studentgebonden financiering.

Kamerbrief EK rapportage evaluatie Wet 'verlaagd wettelijk collegegeld' (PDF | 4 pagina's | 310 kB)