Antwoord op Kamervragen over artikel en onderzoek CPB over toegang tot scholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'De baby aanmelden voor een witte basisschool gaat in Utrecht niet meer: 'Als mijn kind naar Kanaleneiland moet, zou ik niet blij zijn'' en het onderzoek 'Beschermen van gelijke toegang tot scholen' van het Centraal Planbureau (CPB). Hij kreeg de vragen van het Tweede Kamerlid Paul (VVD).