Beantwoording vragen Strategische Evaluatie Agenda Primair en Voortgezet Onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over zijn brief van 21 september 2021 over de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) Primair en Voortgezet Onderwijs. Hij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Beantwoording vragen Strategische Evaluatie Agenda Primair en Voortgezet Onderwijs (PDF | 3 pagina's | 314 kB)