Kamerbrief over stand van zaken kwaliteitsafspraken in het ho en mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs (ho) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij stuurt een afschrift van de brief van de Commissie Kwaliteitsafspraken MBO over de Sectorrapportage mbo mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over stand van zaken kwaliteitsafspraken in het ho en mbo (PDF | 12 pagina's | 393 kB)