Kamerbrief 12e Incidentele Suppletoire Begroting 2021 OCW over een verlenging van de tegemoetkoming voor ongeplaceerde (culturele) activiteiten

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet onderwijs en Media) informeren de Eerste Kamer over de 12e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De 12e ISB gaat over een verlenging van de tegemoetkoming voor ongeplaceerde (culturele) activiteiten. Dit zijn culturele activiteitn zonder vastgestelde zitplaats.

Kamerbrief 12e Incidentele Suppletoire Begroting 2021 OCW  over een verlenging van de tegemoetkoming voor ongeplaceerde (culturele) activiteiten (PDF | 1 pagina | 180 kB)