Beantwoording vragen wijziging Besluit energie vervoer in verband met implementatie RED II (Kamerstukken II, 32813, nr. 864)

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt vragen over de wijziging van het Besluit energie vervoer in verband met de implementatie (invoering) van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED II). Hij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer.

Beantwoording vragen wijziging Besluit energie vervoer in verband met implementatie RED II (Kamerstukken II, 32813, nr. 864) (PDF | 15 pagina's | 406 kB)