Kamerbrief over resultaten Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de Meerjarenagenda (MJA) slachtofferbeleid 2018-2021. Hij stuurt de tijdlijn van de MJA en een afschrift van zijn brief van 22 februari 2018 over de meerjarenagenda voor het slachtofferbeleid mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over resultaten Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021 (PDF | 6 pagina's | 275 kB)