Kamerbrief over resultaten Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de Meerjarenagenda (MJA) slachtofferbeleid 2018-2021. Hij stuurt de tijdlijn van de MJA en een afschrift van zijn brief van 22 februari 2018 over de meerjarenagenda voor het slachtofferbeleid mee met de Kamerbrief.