Beantwoording schriftelijke Kamervragen RAZ-cohesiebeleid 18 november 2021

Minister Blok (EZK) geeft antwoordt op schriftelijke vragen RAZ-cohesiebeleid 18 november 2021. Het Tweede Kamerleden van de fracties: CDA, D66, PVV, SP en VVD heeft deze vragen gesteld.