Kamerbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 22 november 2021

Minister Visser (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal onderwerpen en over de invulling van een aantal moties en toezeggingen. Zij doet dit in voorbereiding op het Wetgevingsoverleg Water van 22 november 2021.

Kamerbrief voor het Wetgevingsoverleg Water van 22 november 2021 (PDF | 21 pagina's | 687 kB)

Zij gaat in op de volgende onderwerpen:

  • Klimaatsignaal’21 en beleidstafel wateroverlast en hoogwater;
  • ruimtelijke adaptatie, droogte en grondwater;
  • waterveiligheid;
  • Drinkwater en Waterkwaliteit;
  • Noordzee en grote wateren;
  • internationale inzet op water en klimaatverandering;
  • overige onderwerpen zoals voorstellen voor de waterschapsbelastingen.