Kamerbrief over de voortgang van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het 7e Actieprogramma Nitraatraatrichtlijn. In de Kamerbrief wordt ingegaan op de aangenomen moties met aanpassingsvoorstellen. Daarnaast geeft de minister haar reactie op een aantal zienswijzen.

Kamerbrief over de voortgang van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (PDF | 13 pagina's | 166 kB)