Beantwoording feitelijke vragen toezegging over maatschappelijke kosten drugscriminaliteit en WODC-onderzoek verborgen fenomenen

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt vragen naar aanleiding van zijn brief van 21 september 2021. De brief ging over maatschappelijke kosten drugscriminaliteit en het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar verborgen fenomenen. Hij kreeg de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van de Tweede Kamer.

Beantwoording feitelijke vragen toezegging over maatschappelijke kosten drugscriminaliteit en WODC-onderzoek verborgen fenomenen (PDF | 6 pagina's | 215 kB)