Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit Tijdelijk besluit coronatoegangsbewijzen beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Minister De Jonge (VWS) biedt de Eerste en Tweede Kamer mede namens de ministers van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit coronatoegangsbewijzen beroepsonderwijs en hoger onderwijs aan.