Antwoorden op Kamervragen over beantwoording eerdere vragen over aandacht voor buitenland bij Pride Amsterdam

Minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de antwoorden op de vragen van 6 augustus 2021 over aandacht voor het buitenland bij Pride Amsterdam. Het Tweede Kamerlid Klink (VVD) heeft de vragen gesteld.