2e voortgangsbrief genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de motie van het Kamerlid Bergkamp (D66). De motie gaat over de uitvoering van het advies van de Adviesgroep Vinkenburg over genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector.

2e voortgangsbrief genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector (PDF | 8 pagina's | 265 kB)