Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

Minister Blok (EZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op de nadere vragen over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en de Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL. Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020 (PDF | 3 pagina's | 132 kB)