Beantwoording Kamervragen over dwangsom asfaltfabriek Eindhoven, geld naar milieucontrole en varend ontgassen

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Dwangsom asfaltfabriek Eindhoven als te hoge uitstoot kankerverwekkende stof benzeen niet stopt', 'Half miljard naar milieucontrole bedrijven, maar wat gebeurt er met dat geld?' en 'Structureel kankerverwekkend gas geloosd in meren Flevoland’. Hij doet dit mede namens de minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Hij kreeg de vragen van de Tweede Kamerleden Hagen en Sneller (beiden D66).

Beantwoording Kamervragen over dwangsom asfaltfabriek Eindhoven, geld naar milieucontrole en varend ontgassen (PDF | 6 pagina's | 388 kB)