Beantwoording vragen over de 5e Voortgangsrapportage PHS (2021-1)

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt schriftelijke vragen over de 5e Voortgangsrapportage over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 2021-1. De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer had hierover  vragen gesteld.

Beantwoording vragen over de 5e Voortgangsrapportage PHS (2021-1) (PDF | 3 pagina's | 188 kB)