Nota van Wijziging Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) geeft een toelichting op het gewijzigde Artikel II (Inwerkingtreding) van het wetsvoorstel Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs.

Nota van Wijziging Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs (PDF | 1 pagina | 97 kB)