Beantwoording vragen Schriftelijk overleg Transportraad 9 december 2021

Minister Visser (Ienw) beantwoordt vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 9 december 2021. Zij doet dit mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat had hierover schriftelijke vragen ingebracht op 29 november 2021.

Beantwoording vragen Schriftelijk overleg Transportraad 9 december 2021 (PDF | 24 pagina's | 431 kB)