Beantwoording vragen Tarifering gebruiksvergoeding spoor vanaf 2023

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over zijn brief van 27 augustus 2021. De brief ging over de Tarifering gebruiksvergoeding spoor vanaf 2023. Daarbij geeft hij aan het verschil is tussen de oude en nieuwe methodiek, het effect hiervan op de kosten voor vervoerders en wat hij hieraan wil doen.

Beantwoording vragen Tarifering gebruiksvergoeding spoor vanaf 2023 (PDF | 16 pagina's | 282 kB)