Uitstelbrief uitvoering motie-Van Dijk

Minister Blok (EZK) meldt dat het onderzoek naar snel internet in het buitengebied waarom de motie-Van Dijk heeft gevraagd later klaar is dan eerder aangegeven. De uitkomsten komen naar verwachting in het 1e kwartaal van 2022.

Uitstelbrief uitvoering motie-Van Dijk (PDF | 1 pagina | 91 kB)