Antwoorden op Kamervragen over het klassieke Valneva-vaccin

Minister De Jonge (VWS) geeft antwoord op vragen over de brief waarin de minister schrijft dat het klassieke Valneva-vaccin geen onderdeel uitmaakt van de vaccinportefeuille. Ook geeft hij antwoord op vragen over de aangenomen motie Bikker c.s. De vragen zijn gesteld door het lid Agema (PVV).