Kamerbrief reactie op motie onderzoek praktisch en technisch geschoold personeel in Europa

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op de motie-Amhaouch-Hammelburg-Koekkoek. Deze motie verzoekt de regering om de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa in beeld te brengen.