Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging Wet Huis voor klokkenluiders

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937.2

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging Wet Huis voor klokkenluiders (PDF | 1 pagina | 59 kB)