Voortgang knelpuntenbrieven wet- en regelgeving UWV en SVB, december 2021

Tabel van alle knelpunten in wet- en regelgeving die UWV en de SVB in hun brieven van juli 2021 beschreven, met de samenvatting van de reacties die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in juli 2021 heeft gegeven en de huidige voortgang per knelpunt.

Voortgang knelpuntenbrieven wet- en regelgeving UWV en SVB, december 2021 (PDF | 16 pagina's | 665 kB)