Antwoorden op Kamervragen over 3e voortgangsrapportage TVL

Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over de 3e voortgangsrapportage van de TVL (coronasteunregeling voor tegemoetkoming in vaste lasten van ondernemers). De vragen zijn gesteld door de leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor EZK.

Antwoorden op Kamervragen over 3e voortgangsrapportage TVL (PDF | 16 pagina's | 853 kB)