Kamerbrief over stand van zaken inventarisatie hardvochtige wetgeving ter uitvoering van motie

Minister Ollongren (BZK) stuurt de eerste voortgangsbrief over de stand van zaken van de inventarisatie van hardvochtige effecten van wet- en regelgeving. De aanleiding hiervoor is de motie van de Kamerleden Ploumen en Jetten, waarin verzocht wordt een uitgebreide inventarisatie te maken van terreinen waarop wetgeving hardvochtig uitpakt voor mensen en voorstellen te doen om hardheidsclausules in die wetten op te nemen.

Kamerbrief over stand van zaken inventarisatie hardvochtige wetgeving ter uitvoering van motie (PDF | 5 pagina's | 290 kB)