Kamerbrief over dictum motie tegemoetkoming langdurig zieke zorgverleners door COVID-19

Minister Kuipers (VWS) geeft de Tweede Kamer toelichting op uitspraak (dictum) van een motie waarin de regering wordt verzocht de zorgverleners die in de eerste coronagolf COVID hebben opgelopen en daardoor langdurig ziek zijn geworden, tegemoet te komen en verlies van werk en inkomen te voorkomen. De motie is ingediend door de Tweede Kamerleden Hijink (SP) en Van der Plas (BBB).