Kamerbrief met reactie op commissiebrief juridische analyse openstelling Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het verzoek om een uitgebreide juridische analyse van het besluit om de Wet langdurige zorg (Wlz) niet open te stellen voor jeugdigen met een psychische stoornis, en om een vergelijking van de juridische uitvoerbaarheid van het begrip 'blijvendheid' met andere wettelijke bepalingen.