Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over invoering Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de antwoorden aan op vragen over de invoering van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over invoering Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 65 kB)