Antwoorden op Kamervragen over 14e incidentele suppletoire begroting VWS 2021

Minister Kuipers (VWS) stuurt zijn antwoorden op vragen over de 14e incidentele suppletoire begroting (ISB) van het ministerie van VWS voor 2021. De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS.