Planningsbrief minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de planning van de opgaven waar de land- en tuinbouwsector en de visserij voor staan en welke ambities dit kabinet heeft geformuleerd in het coalitieakkoord. Het verzoek om van iedere bewindspersoon een planningsbrief te ontvangen komt van het Tweede Kamerlid Hermans (VVD). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Planningsbrief minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (PDF | 6 pagina's | 325 kB)