Planningsbrief minister voor Natuur en Stikstof

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de planning van de opgave waar zij als minster voor Natuur en Stikstof voor staat en welke ambities daarover in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Het verzoek om van iedere bewindspersoon een planningsbrief te ontvangen komt van het Tweede Kamerlid Hermans (VVD). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Planningsbrief minister voor Natuur en Stikstof (PDF | 3 pagina's | 174 kB)