Ontwerpbesluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen

Het besluit bevat voorschriften voor een experiment voor de toetsing van de vooropleidingseisen voor de opleiding tot leraar basisonderwijs. Het doel is verbetering van de toegankelijkheid van de opleidingen tot leraar basisonderwijs.

Ontwerpbesluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen (PDF | 21 pagina's | 390 kB)