Ontwerp Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV's

Het besluit gaat over wijziging van het Besluit beheer autobanden en het Besluit beheer autowrakken en intrekking van het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008. Het gaat om algemene regels voor de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor autobanden, autowrakken en batterijen en accu’s.

Ontwerp Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV's (PDF | 10 pagina's | 718 kB)