Kamerbrief bij 6e voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 6e voortgangsrapportage over het opvolgen van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de veiligheid van Schiphol.

Kamerbrief bij 6e voortgangsrapportage veiligheid Schiphol (PDF | 9 pagina's | 416 kB)

Hij gaat daarbij in op:

  • de 2e evaluatie van de opvolging van de OVV-aanbevelingen;
  • een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over 4 signalen naar aanleiding van een incident op Schiphol.